Працівники


Директор Інституту українознавства

Валентина Василівна Ґрещук

Народилася 11 березня 1965 року в селі Ріпне Рожнятівського району Івано-Франківської області. Закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника за спеціальністю “Українська мова і література“ (1986). Після закінчення вишу працювала вчителем української мови і літератури, асистентом, старшим викладачем, згодом доцентом кафедри української мови (у 2012 році присвоєно вчене звання доцента), зараз – доцентом кафедри загального та германського мовознавства. З вересня 2014 р. очолює навчально-науковий Інститут українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Автор монографій “Південно-західні діалекти в українській художній мові” (2010), “Діалектне слово в тексті та словнику” (Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. 372 с.) (у співавторстві з Василем Ґрещуком), автор колективних монографій “Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego” (Siedlce. 2012. 276 s.); “Тенденції розвитку української лексики та граматики” (Варшава–Івано-Франківськ, 2015. 484 с.), автор низки статей про гуцульський діалект у мові української художньої літератури, навчального посібника “Стилістика української мови. Короткий словник термінів” (2012). Співавтор словника “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові” (Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. Т.1. 584 с.; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. Т.2. 468 с. (літери Г, Ґ, Н, Т, У, Ю)).

Коло наукових інтересів становлять проблеми української діалектології, стилістики української мови, лексикографії, ономастики та методики викладання української мови у школі та вищих навчальних закладах.

ORCID ID: 0000-0001-5702-6824

Web of Science ResearcherID AAE-8090-2019

Google Scholarhttp://google scholar

Старший лаборант

Наталія Олексіївна Драніцина

Народилася 12 вересня 1998 року в селі Студінка Калуського району Івано-Франківської області. Закінчила філологічний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю “Українська мова і література“ (2019).

З січня 2020 р. працює старшим лаборантом навчально-наукового інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. 

Публікації:

Правописні інновації в новій редакції українського правопису. Еврика – ХXІ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. С. 52-55.

Правописні інновації в новій редакції українського правопису. Мова, література, культура у спектрі сучасних українознавчих досліджень, серія Молода україністика, т.1, pod red. K.Jakubowskiej-Krawczyk, I. Kononenko, C. Romaniuk, Warszawa 2020, с.9-23.

Наукові інтереси: історія українського правопису, сучасна українська літературна мова, українознавство.

Е-mail: nataliadranitsyna@gmail.com