УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ

 

 

Про “Українознавчі студії” зафіксована інформація в Енциклопедії історії України:

Ґрещук Валентина. Українознавчі студії. Енциклопедія історії України. Том  “Україна-Українці”. Кн.2. Київ: Науково-виробниче підприємство «Видавництво “Наукова думка” НАН України», 2019. С.541.

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Image_file_name=book/0014837.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1