Основні напрями досліджень

  1. Духовні цінності українського народу.
  2. Соціально-психологічні умови формування українського характеру.
  3. Мовна ситуація в Галичині.
  4. Літературний процес у Західній Україні XIX-XXIст.: напрями, течії, жанри, постаті.
  5. Проблеми національного виховання та шкільництва.
  6. Етнічна структура та природний рух населення українських Карпат.
  7. Культурні надбання України.

 

Інтердисциплінарні наукові проекти

  1. Стефаникознавство.
  2. Гуцульщинознавство.