Наукові конференції

Спільна організація та участь у наукових конференціях (2024 р)
Конференція Інформаційний лист
Програма конференції
Обласна педагогічна
науково-практична конференція
“УКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ЕТНОПЕДАГОГІКА:
ВИТОКИ, СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК
ШКІЛЬНИЦТВА НА ТЕРЕНАХ ПРИКАРПАТТЯ”(29 травня 2024 року у дистанційному форматі)
переглянути

переглянути
Участь у наукових конференціях (2024 р.)
Доповідь Конференція Програма конференції
Ґрещук Валентина «Методичне забезпечення вивчення морфеміки і словотвору в закладах загальної середньої освіти»  
Звітна наукова конференція
викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2023 рік       
(Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1-5 квітня 2024) 
переглянути 
Рибчак Соломія «Методика вивчення назв осіб у романі Юрія Винничука «Танґо смерті» на уроках української мови»
Кузишин Олександра «Концепція полемічної літератури у науковому доробку Івана Франка»
Ґрещук Валентина «Формування етнокультурної компетентності здобувачів освіти засобами поетичного тексту» V Міжнародної науково-практичної конференції «УКРАЇНО МОЯ ВИШИВАНА: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ТА ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВАНКИ», присвяченої Всесвітньому дню вишиванки. (Київ, 16-17 травня 2024 року)  переглянути
Участь у наукових конференціях (2023 р.)
Доповідь Конференція Програма конференції
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина «Гуцульські діалектні прийменники в українській художній мові» Міжнародна наукова конференція «Службові частини мови у слов’янських мовах» (Чехія, 30-31 березня 2023)  переглянути
Ґрещук Валентина «Фраземний простір у новелах Василя Стефаника» Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів за 2022 рік (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 4-7 квітня 2023) переглянути 
Рибчак Соломія «Семантика назв осіб у романі Юрія Винничука “Танґо смерті”» Звітна наукова конференція студентів університету за 2022 рік (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 4-7 квітня 2023) переглянути 
 
Кузишин Олександра «Дискусія між Левом Кревзою та Захарієм Копистенським в контексті розвитку полемічної літератури початку XVII ст.»
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина «Лексикографічне опрацювання онімної лексики в словнику “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові”» Міжнародна наукова конференція «Діалекти в синхронії та діахронії» (Київ,  20-21 квітня 2023) переглянути
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина «Дериватологічна концепція професора Петра Івановича Білоусенка» Міжнародна науково-теоретична конференція «ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – ХІІ» (Вінниця, 11-12 травня 2023) переглянути
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина «Навчально-науковий Інститут українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника: історія та перспективи» Міжнародна наукова конференція «Традиції та виклики українознавства у сучасному світі» (Варшава, 15-16 червня 2023)
переглянути
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина «Хрестоматія з історії української мови Х–ХІІІ ст. професора В.В.Німчука: лінгвополітологійний вимір» Міжнародна наукова конференція до 90-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука «Історія української мови: від тексту до словника» (Київ, 7-8 вересня 2023) переглянути
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина «Фраземний простір у новелах Василя Стефаника» Міжнародна наукова конференція «Подвижник української науки зі Срібної землі» до 90-ліття з дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Василя НІМЧУКА (Ужгород, 4–5 жовтня 2023) переглянути
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина «Лексика поховального й родильного обрядів у словнику “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові”» VIII Міжнародна науково-практична конференція «Рідне слово в етнокультурному вимірі» (Дрогобич, 19-20 жовтня 2023 р.) переглянути
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина «Сполучники у словнику “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові”» Міжнародна наукова конференція «Граматичний портрет української мови в ХХІ сторіччі» на пошану доктора філологічних наук, професора Городенської Катерини Григорівни (Київ, 23-24 листопада 2023) переглянути