Презентація І тому словника “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові”