Покуття – колиска українського національного державотворення

14 вересня 2018 року у м. Тисмениця відбулася VІІ науково-краєзнавча конференція “Покуття – колиска українського національного державотворення”, у якій взяли участь працівники навчально-наукового Інституту українознавства при ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Конференція об’єднала в Народному домі міста Тисмениця 50 науковців-покутян – істориків, філологів, краєзнавців, етнографів, економістів, юристів, політологів, кожен з яких доповідав на обрану ним тему в певній секції: “Мовно-літературний та етномистецький простір Покуття”, “Покуття і покутяни: історія – звитяги – ідентичність”, “Покуття через призму економічних і рекреаційно-туристичних здобутків і можливостей”.

На урочистому пленарному засіданні було представлено збірник матеріалів науково-краєзнавчої конференції “Покуття – колиска українського національного державотворення” та колекція листівок “Стара Тисмениця”.