Ознайомлення студентів Факультету філології зі словником “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові”